Từ ngày 22/12/2017 tới ngày 3/1/2018 tại Cocobay
Đường Trường Sa, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng